Idea Firmy

O nas Zakres usług

Projektowanie terenów zieleni to dla nas przyjemność . Stawiamy na oryginalność i funkcjonalność naszych rozwiązań.
Każdy projekt to odpowiedź na zróżnicowane i indywidualne potrzeby klienta.
Projektujemy zgodnie z przyrodniczymi zasadami kształtowania krajobrazu:

  • Propagujemy ekologiczne rozwiązania
  • Dobory gatunkowe roślin do naszych projektów oparte są w większości o gatunki rodzime
    (odporniejsze i lepiej dostosowane do warunków środowiska)
  • Chronimy wartości kulturowe regionu
  • Inspiracją jest dla nas Natura